• slide_01
 • slide_02
 • slide_03
 • slide_05
 • slide_06
 • slide_07
 • slide_08
 • slide_09

Omschrijving 24 uurs dienst

Thunnissen Onderhoud is er veel aan gelegen haar opdrachtgevers een optimale service te bieden. Vandaar dat gewerkt wordt met een 24-uurs calamiteitendienst.

Met behulp van een semafoon zijn de dienstdoenden medewerkers altijd te bereiken. Per toerbeurt draaien zij een weekdienst van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur en de overige dagen van 17:00 uur tot de volgende dag 08:00 uur.

Overigens worden reparatieverzoeken binnen de kantooruren op de werkdagen doorgebeld naar ons kantoor via telefoonnummer (023) 548 54 60.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers die gebruik maken van onze 24 uurs diensten komen uit verschillende branches, zoals zorgcentra, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, verenigingen van eigenaren.
 • Stichting Meerlanden
 • Herstel direct
 • Rijswijk wonen
 • MVGM
 • Woningstichting Sint Antonius van Padua

Documenten

Documenten voor medewerkers 24 uurs dienst.

24-uurs bonnen

Bonnen indienen voor medewerkers 24 uurs dienst.

Services

Services behorende bij 24 uurs diensten.
 • Glasschade
 • Stroom storing
 • Storm schade
 • Water schade
 • Storingen technische installaties
 • Inbraak schade
 • brandschade
Media

Bekijk onze bedrijfsfilms

In oprichting
Deze website is in oprichting.
Kijk regelmatig voor nieuwe updates.
Deze website is in oprichting
Contact
 • @